از سر تقصیراتم بگذر آقا

سید مهدی حسینی . زمینه . اربعین حسینی

مداحی سید مهدی حسینی در فراق کربلا شب هفتم ماه صفر سال ۹۹ هیئت عشاق الحسین (ع) تهران

بس که بدی کردم دیگه حسین ازم خسته شده
مرز دلم وا بوده که مرز حرم بسته شده
از سر تقصیراتم بگذر آقا
از غم دوری میمیرم آخر آقا
کاش جواب بدی رو با خوبی بدی
سیدی سیدی سیدی

ای جان ای جان یا قدیم الاحسان
ای روزگار ای روزگار با دل ما بد تا نکن
نوکرای بیچاره رو از سر آقا وا نکن
بشنو صدامون رو ای دنیا، حرم
خواهش چشمای خیس ما، حرم
ما کجا این همه دوری از تو کجا
کربلا کربلا کربلا