تلاوت جزء بیست و پنجم قرآن کریم

حنانه خلفی . ماه مبارک رمضان

دانلود صوت تلاوت زیبای جزء بیست و پنجم 25 قرآن کریم تلاوت قاری نوجوان حنانه خلفی؛ این جزء شامل سوره‌های فصلت، شوری، زخرف، دخان و بخشی از سوره جاثیه است

فهرست پخش های ماه مبارک رمضان