نشان عرش رب العالمین

مداحی حاج حسین سیب سرخی شب اول محرم ۹۹ پیشوا ورامین
نشان عرش رب العالمین دره التاج امیرالمومنین پاره قلب رسول عالمین
خامس آل عبا یعنی حسین ما برایت از دل و جان بگذریم جان دهیم
با غلامی تو از شاهان سریم جان دهیم
قره العین بتول مصطفی جان شیرین رسول و مرتضی قبله ام روی حسین روی دلجوی حسین
ای آبروی هر دو عالم ای حسین جان ای کشته ماه محرم ای حسین جان

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها