من ای صبا ره رفتن به کوی یار نمیدانم

00:00
00:00

مداحی محمد حسین پویانفر مناجات با امام حسین (ع) اسفند ۱۳۹۹ هیئت ریحانة النبی همراه با متن نوحه من ای صبا ره رفتن به کوی یار نمیدانم

من ای صبا ره رفتن به کوی یار نمیدانم
تو میروی به سلامت سلام ما برسانی

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها