یه عالمه گریه به روضه بدهکارم

نریمان پناهی . شور . اربعین حسینی

شهریور ۱۳۹۹

مداحی زیبای یه عالمه گریه به روضه بدهکارم حاج نریمان پناهی محرم ۹۹

یه عالمه گریه به روضه بدهکارم
تا خوب نشه زخمام دست بر نمیدارم
بذار صد و بیست سال نوکر شما باشم
لحظه مرگم تو خاک کربلا باشم
بده که پیش تو موی سرم سپید نشه
بده که نوکرت بمیره و شهید نشه
من اصلا اومدم برات مریض بشم
تا تو قلب مادرت عزیز بشم

یه عالمه گریه به روضه بدهکارم
تا خوب نشه زخمام دست بر نمیدارم
بذار صد و بیست سال نوکر شما باشم
لحظه مرگم تو خاک کربلا باشم
بده که پیش تو موی سرم سپید نشه
بده که نوکرت بمیره و شهید نشه
من اصلا اومدم برات مریض بشم
تا تو قلب مادرت عزیز بشم