روز شهادتت به مشهد برای پابوس نرسیدم

. زمینه
00:00
00:00

مداحی حاج سید مهدی میرداماد شب شهادت امام رضا (ع) ماه صفر سال ۱۳۹۹

روز شهادتت به مشهد برای پابوس نرسیدم یادت میاد قبل محرم تو حرمت مشکی پوشیدم
سفره رو جمع میکنی آقا فدای لطف و کرم تو پیرهن سیاهم رو سپردم به امانات حرم تو
نشد بیام این همه راه رو ازم قبول کن این دو ماه رو دلم گرفته بده صبرم بیا شب اول قبرم

فهرست پخش های مرتبط

روز شهادتت به مشهد برای پابوس نرسیدم
سید مهدی میرداماد . شهادت امام رضا (ع)
خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها