باور ندارم سرو رشیدم

مهدی رسولی . روضه . وفات حضرت ام البنین (س)

بهمن ۱۳۹۹

روضه حاج مهدی رسولی شب وفات حضرت ام البنین (س) هیئت اصحاب الحسین (ع) دانشگاه تهران ۸ بهمن ۱۳۹۹ باور ندارم سرو رشیدم

باور ندارم سرو رشیدم با خاک عجین شی
سخته برا من باور کنم که بی بال و پر شی
دستت رو دادی تا افتخار ام البنین شی