از چه تمام فاطمه ها عمرشان کم است

حاج حسن خلج . وفات حضرت معصومه (س)

. روضه

روضه حاج حسن خلج شب وفات حضرت معصومه (س) حسینیه آیت الله حق شناس (ره) «از چه تمام فاطمه ها عمرشان کم است دنیا چرا به فاطمه نامهربان شده»

جود کرامت از کرمش جاودان شده هرچه دخیل هست به سویش روان شده
جبریل هم اگر برسد در حریم او حس میکند که وارد صحن جنان شده
او ظاهرش بتول ولی باطنش علی ست در پشت آن جمال جلالی نهان شده
از چه تمام فاطمه ها عمرشان کم است دنیا چرا به فاطمه نامهربان شده
با احترام آمد و با احترام رفت هر آنچه شأن اوست در اینجا همان شده
دور و برش فرشته نگهبان معجرش جان ها فدای زینب بی پاسبان شده
شکر خدا مقام تو زخم زبان نخورد شکر خدا برادر تو خیزران نخورد
شکر خدا که طفل برادر برابرت سیلی آبدار و کتک جای نان نخورد
ای نور قلب عاشقم شمع این خانه تویی زهرا زهرا مرو مرو لطف کاشانه تویی
ای مرغ پر شکسته افتاده کنج قفس از فرط غصه فاطمه در سینه مانده نفس

فهرست پخش های مرتبط