دو تا اباعبدالله

. واحد . هیئت انصار الحجه

دانلود مداحی واحد حاج امیر کرمانشاهی شهادت امام جعفر صادق (ع) خرداد ۱۴۰۰ هیئت انصار الحجه مشهد با متن نوحه دو تا اباعبدالله یکی رئیس مذهب یکی عزیز زینب

دو تا اباعبدالله یکی رئیس مذهب یکی عزیز زینب

داره یه اباعبدالله حرم و شور اربعین
داره یه اباعبدالله یه مزار خاکی همین

غربت و گریه و ناله آخر ماه شواله
روضه ی حضرت صادق یک گریزش به گوداله

غریب آقام غریب آقام غریب آقام آقام ...

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها