اربعین نرفته ها

حمید علیمی . اربعین حسینی

. واحد
متن مداحی زیارت نرفته ها حمید علیمی

میگویم ازکنار زیارت نرفته ها
بالا گرفته کار زیارت نرفته ها

اشک ونگاه حسرت وتصویرکربلا
این است روزگار زیارت نرفته ها

کم میشود اگرچه به انواع مختلف
هرسال از شمار زیارت نرفته ها

اماهنوزاین«منِ»بیچاره مانده است
در جمع بی قرار زیارت نرفته ها

امسال اربعین همه رفتندومانده بود
هیات در انحصار زیارت نرفته ها

انگار بین هیات ماهم نشسته بود
زهرا(س)به انتظارزیارت نرفته ها

در روز اربعین همه ماراشناختند
با نام مستعار «زیارت نرفته ها»

اما هزارمرتبه شکرخدا که هست
مشهد در اختیار زیارت نرفته ها

باب حسین(ع)قسمت آنانکه رفته‌اند
باب الرضا(ع)قرارزیارت نرفته‌ها

فهرست پخش های مرتبط