ای یار من رفتی دور از وطن رفتی

حسین سیب سرخی . زمینه . شهادت حاج قاسم سلیمانی

مداحی حاج حسین سیب سرخی به مناسبت شهادت حاج قاسم سلیمانی هیئت روضه العباس فاطمیه 98 متن نوحه «ای یار من رفتی دور از وطن رفتی»

ای یار من رفتی دور از وطن رفتی
شبیه ارباب صد پاره تن رفتی
شب زیارتی رسیدی محضر ارباب
آخر گرفتی مزده تو از خواهر ارباب
تو شعله ها سوختی شبیه مادر ارباب
خدانگهدار مالک اشتر ولایت
خدانگهدار مبارکت باشه شهادت خدانگهدار
ای یار من رفتی دور از وطن رفتی
شبیه ارباب ستاره تن رفتی
اهل نظر بودی مرد خطر بودی
لحظه پروات بی بال و پر بودی
شکر خدا شد انگشترت نرفت به غارت
شکر خدا به پیکرت نشد جسارت
شکر خدا اهل و عیالت نرفت اسارت