بدون تو قسم پر از خار و خصم

محمد حسین پویانفر . فاطمیه

نوحه استدیویی محمد حسین پویانفر از آلبوم چادرت را بتکان، بدون تو قسم پر از خار و خصم، میگیره نفسم یا بن الزهرا، دعا کردی واسم به روضه برسم، همین باشه بسم یابن الزهرا، دوست دارم آقا تو رو قد خدا

نوکرت رو دوست داری

دلت نمیاد آقا جون دلم بگیره

نوکرت رو دوست داری

نمیذاری گم بشه تو شبای تیره

نوکرتو دوست داری

الهی نوکرت بیاد حرم بمیره

بدون تو قسم پر از خار و خصم

میگیره نفسم یا بن الزهرا

دعا کردی واسم به روضه برسم

همین باشه بسم یابن الزهرا

دوست دارم آقا تو رو قد خدا

خداوند وفا یا ابن الزهرا

بازم کن یه دعا به حال به گدا

بیاد کربلا یابن الزهرا

فهرست پخش های مرتبط