به نام نامی فاطمه

محمد حسین پویانفر . فاطمیه

مداحی و نوحه ایام فاطمیه محمد حسین پویانفر هیئت ریحانة النبی متن شعر به نام نامی فاطمه به اذن شاه کربلا به نام ماه علقمه به اذن حضرت مرتضی

به نام نامی فاطمه
به اذن شاه کربلا
به نام ماه علقمه
به اذن حضرت مرتضی
سینه زن سینه سپره
سینه زن زیر علم فاطمه است
سینه زن جون به کفه
سینه زن سینش حرم فاطمه است
یا علی تا قیامت با علی تا شهادت

سلام ما بر ساحت پاره تن مصطفی
به تیغ بران علی به ذوافغار مرتضی
چادرت رایت الهدی است
چادرت رو سر همه نوکراست
چادرت مثل علمه
چادرت محور حدیث کساست
از دعات دارم عزت زندگیم داره برکت
یا علی تا قیامت با علی تا شهادت

فهرست پخش های مرتبط