ای عزیز دلم ای حسین شهیدم

مداحی حاج نریمان پناهی شب دوم محرم ۹۹ هیئت رزمندگان مکتب الحسین (ع)
ای عزیز دلم ای حسین شهیدم ای عزیز دلم به خدا که بریدم
ناله هاتو شنیدم ای عزیز دلم تو حسین منی سخته با تن زخمی دست و پا بزنی
تن زخمی تو به سر نیزه ها بزنی پیش نهر فرات آبو صدا بزنی
سخته بگی تشنه ام و با نیزه جواب بدن حتی نخواستن به یه شیر خواره هم آب بدن
فقط میخواستن خواهرتو بیشتر عذاب بدن ای وای وای حسین ای وای

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها