نماهنگ شه امام رضا ره قربون

. استودیویی
00:00
00:00

دانلود صوتی مداحی استودیویی نماهنگ شه امام رضا ره قربون با نوای کربلایی حسن عطایی مناجات با امام رضا (ع) با لهجه مازنی و مازندرانی در خرداد ۱۴۰۳

ته نیگاه مه درد درمون
من همون کوتره ایوون
خوامه مازنی بخونم
شه امام رضا ره قربون

من ته آهوی بیابون
تو همون شاه غریبون
ته ضریح دور بگردم
شه امام رضا ره قربون

الهی من فدا بَوّم شه خاره آقا ره
یاره با وفا ره
شه امام رضا ره

ادخله گندم بخریمه
تا هدم دباره
من ته کوتراره
مه دل بی قراره

بوّم ته نوم قربون که دارنه آوازه
بی امه تا مشهد تا مه جان بوه تازه
ته حرم آقا من بزنم سازه

امام رضا جانم ای امام رضا جانم ...

نماهنگ شه امام رضا ره قربون حسن عطایی
01:50

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها