تو برایم نگرانی که چه آید سر من

. زمینه

مداحی کربلایی حمید علیمی روضه امام حسین (ع) با متن نوحه تو برایم نگرانی که چه آید سر من هیئت کعبه الرزایا (س) تیر ۱۴۰۰

تو برایم نگرانی که چه آید سر من
من برایت نگرانم که چه آید سر تو

وای از معجر من معجر من معجر من
وای از حنجر تو حنجر تو حنجر تو
وای از دختر تو دختر تو دختر تو

آه حسین جان ...

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها