مرد که گریه نمیکنه

امیر کرمانشاهی . زمینه . فاطمیه

مداحی حاج امیر کرمانشاهی شب سوم فاطمیه ۱۳۹۹ به روایت ۷۵ روز هیئت انصار الحجه مشهد همراه متن شعر نوحه «مرد که گریه نمیکنه»

مرد که گریه نمی کنه
حال تو خیلی آشوبه
دستمو سفت بگیر مادر
من هنوزم حالم خوبم
میخواهم گوشواره هامو بردارم، نترس
اگه میلرزم یه کم ضعف دارم نترس
به بابات یه وقتی چیزی نگیا خوب میشه سرم
چیزی نیست عزیز من نترسیا، باشه پسرم
وای مادرم مادرم مادرم

مرد که سیلی نمیزنه
اون که زد خیلی نامرده
دست روی زن بلند کرد و
صورتت رو سیاه کرده
من هر کار کردم
سپر شم واست نشد
جلو چشمم بی هوا زد، فرصت نشد
یه جو غیرت تو وجودت نداری، دستت بشکنه
کیه مادر رو جلوی پسرش، اینجور میزنه
وای مادرم مادرم مادرم