حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را

حنیف طاهری . زمزمه . شب هشتم محرم

مداحی حنیف طاهری شب هشتم محرم ۹۹ هیأت عبدالله بن الحسن
حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را به خون نشانده دل دودمان آدم را
غم تو موحبت کبریاست بر دل من نمیدهم به سرور بهشت این غم را
غبار ماتم تو آبرو به من بخشید به عالمی ندهم این غبار ماتم را