هر بلایی سرم آمد به فدای سر تو

نریمان پناهی . زمینه . شب اول محرم

مداحی حاج نریمان پناهی شب اول محرم ۹۹ هیئت رزمندگان مکتب الحسین
هر بلایی سرم آمد به فدای سر تو به فدای پر قنداق علی اصغر تو
حاضرم بر سر بازار به خیرات روم ننشیند پر خاکی به سر خواهر تو