یک تنه تمام لشکر حسینم

مهدی رسولی . تاسوعای حسینی

مداحی حاج مهدی رسولی شب تاسوعای محرم ۹۹ هیئت ثارالله زنجان
رفتند یاران داد از غم تنهایی رفته است از دست پایان شکیبایی
یک تنه تمام لشکر حسینم تحت امر مقتدای عالمینم

فهرست پخش های مرتبط