اسم تو نمک سفره ی پدری

سید رضا نریمانی . شور . محرم

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت فدائیان حسین (ع)
مداحی سید رضا نریمانی شب پنجم محرم ۹۹ هیئت فدائیان حسین (ع) اصفهان
اسم تو نمک سفره ی پدری ای کریم دو عالم سید ابن کریم بدی های منو بخشیدی به حسین
زائرای حرمت رو بخشیدی به حسین تا حتی خونت رو به مردم بخشیدی