اسم تو نمک سفره ی پدری

سید رضا نریمانی . محرم

مداحی سید رضا نریمانی شب پنجم محرم ۹۹ هیئت فدائیان حسین (ع) اصفهان
اسم تو نمک سفره ی پدری ای کریم دو عالم سید ابن کریم بدی های منو بخشیدی به حسین
زائرای حرمت رو بخشیدی به حسین تا حتی خونت رو به مردم بخشیدی

فهرست پخش های مرتبط