مگه یادت میره نوکریامو

عبدالرضا هلالی . شور . تاسوعای حسینی

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت الرضا
مداحی شب تاسوعای ۹۹ حاج عبدالرضا هلالی هیئت الرضا (ع)
مگه یادت میره نوکریامو مگه یادت میره اشک چشامو
مگه یادت میره سلامای به کربلامو برا من که شدم نوکرت آقا
مادری میکنه مادرت آقا منو دوسم داری مثه علی اکبرت آقا
به خدا تربتت مهر نمازه یا حسین گفتنم راز و نیازه
مثه حر اومدم میدونم آغوش تو بازهمگه یادت میره نوکریامو