مگه یادت میره نوکریامو

. شور . هیئت الرضا (ع)
مداحی شب تاسوعای ۹۹ حاج عبدالرضا هلالی هیئت الرضا (ع)
مگه یادت میره نوکریامو مگه یادت میره اشک چشامو
مگه یادت میره سلامای به کربلامو برا من که شدم نوکرت آقا
مادری میکنه مادرت آقا منو دوسم داری مثه علی اکبرت آقا
به خدا تربتت مهر نمازه یا حسین گفتنم راز و نیازه
مثه حر اومدم میدونم آغوش تو بازهمگه یادت میره نوکریامو

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها