من قطره تو دریا

سید مجید بنی فاطمه . محرم

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شب ششم محرم ۹۹ هیئت ریحانه الحسین (ع)
من قطره تو دریا ، دریا منو دریاب من بنده تو مولا دریاب منو مولا
غرق تمناتم قطره دریاتم اسیر رویاتم عاشق و شیدای روضه سقای بلند بالاتم

فهرست پخش های مرتبط