با اینکه سنگ خوردم

مهدی رسولی . زمینه . محرم

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت ثارالله زنجان

مداحی شب سوم محرم ۹۹ شهادت حضرت رقیه (س) حاج مهدی رسولی هیئت ثارالله زنجان

با اینکه سنگ خوردم سنگ تو رو به سینه زدم
با سر پر خون اومدی با دل پر خون اومدم استقبالت
بابایی بگو خوبه حالت
چقده من این چند روزه میگشتم دنبالت